Przejdź do treści

Informacje prawne

ZASTRZEŻENIE PRAWNE

Niniejsza informacja prawna ma na celu poinformowanie cię o twoich prawach i obowiązkach jako użytkownika tej witryny. Tutaj znajdziesz wszystkie potrzebne informacje na temat tej witryny, jej działalności, gromadzonych danych osobowych i jej celu, a także zasady użytkowania regulujące korzystanie z tej witryny.

W momencie uzyskiwania dostępu do tej witryny https://micomidaperuana.com, Przyjmujesz stan użytkownika, więc treść niniejszej Informacji prawnej wpływa bezpośrednio na Ciebie. Dlatego ważne jest, aby go przeczytać, aby rozwiać wszelkie wątpliwości i zrozumieć warunki, które akceptujesz.  

Na początek powinieneś wiedzieć, że ta strona internetowa jest zgodna z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych, aby zapewnić Ci gwarancje, bezpieczeństwo i przejrzystość, które jako użytkownik odpowiadają Tobie podczas korzystania z tej strony.

El RGPD (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych), czyli nowe rozporządzenie Unii Europejskiej, które ujednolica regulacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w różnych krajach UE.

La LOPD (Ustawa organiczna 15/1999 z 13 grudnia o ochronie danych osobowych y Dekret królewski 1720/2007 z 21 grudnia, Przepisy dotyczące rozwoju LOPD), który reguluje przetwarzanie danych osobowych i obowiązki, które osoby odpowiedzialne za stronę internetową lub blog muszą wziąć na siebie, zarządzając tymi informacjami.

La LSSI (Ustawa 34/2002 z 11 lipca o usługach społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznego), który reguluje transakcje gospodarcze drogą elektroniczną, tak jak ma to miejsce w przypadku tego bloga.

DANE IDENTYFIKACYJNE

Osobą odpowiedzialną i właścicielem tej strony internetowej jest COSMOVIL TECHNOLOGIES, SL. (Dalej COSMOBIL)

  • Nazwa:  COSMOVIL TECHNOLOGIES, SL
  • TIN:  B-
  • Zarejestrowany adres: C / BEGONIE, 279-280. 816-LIMA
  • Aktywność na stronie: dystrybucja treści związanych z (https://micomidaperuana.com), próbka reklamy i rekomendacja produktów partnerskich.
  • E-mail[email chroniony]

Dane, które przekazujesz nam za zgodą i zgodnie z wykorzystaniem ustalonym w naszej Polityce prywatności, zostaną włączone do zautomatyzowanego pliku należycie zarejestrowanego w Hiszpańskiej Agencji Ochrony Danych, w którym osobą odpowiedzialną za ten plik jest: KOSMOMOBILNY. Oznacza to, że Twoje dane są bezpieczne, zgodnie z przepisami prawa.

ZASADY DOSTĘPU DO STRONY INTERNETOWEJ

Jako użytkownik naszej strony internetowej masz również szereg obowiązków:

Nie będziesz mógł korzystać z tej strony internetowej do prowadzenia działań sprzecznych z prawem, moralnością, porządkiem publicznym i, ogólnie rzecz biorąc, do korzystania zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej Informacji prawnej.

Nie będziesz w stanie prowadzić działań reklamowych ani komercyjnych, wysyłając wiadomości o fałszywej tożsamości.

Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za prawdziwość i dokładność treści, które wpisujesz na tej stronie oraz danych osobowych, które nam przekazujesz, w celach określonych w naszej Polityce prywatności.

Ponosisz również wyłączną odpowiedzialność za przeprowadzanie wszelkiego rodzaju nielegalnych, szkodliwych, szkodliwych i / lub szkodliwych działań w witrynach osób trzecich, do których możemy Cię skierować z tej witryny w celu rozwoju naszej działalności.

Jako odpowiedzialny za stronę, COSMOBIL Możesz przerwać obsługę strony, z której korzysta użytkownik, i natychmiast rozwiązać związek, jeśli wykryje korzystanie ze strony internetowej lub dowolnej z oferowanych na niej usług, które mogą zostać uznane za sprzeczne z tym, co jest wyrażone w niniejszym dokumencie. Ostrzeżenie prawne.

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I PRZEMYSŁOWA

Cała strona internetowa (tekst, obrazy, znaki handlowe, grafika, logo, przyciski, pliki oprogramowania, kombinacje kolorów, a także struktura, wybór, układ i prezentacja jej zawartości) są chronione przez obowiązujące prawo własności. Intelektualny i przemysłowy, jego powielanie, dystrybucja, komunikacja publiczna i transformacja są zabronione, z wyjątkiem użytku osobistego i prywatnego.

Jako właściciel tej witryny, COSMOBIL nie gwarantuje, że treść jest dokładna lub wolna od błędów, ani że ich swobodne korzystanie przez użytkowników nie narusza praw osób trzecich. Za dobre lub złe korzystanie z tej strony i jej zawartości odpowiada użytkownik.

Podobnie, całkowite lub częściowe powielanie, retransmisja, kopiowanie, przekazywanie lub ponowne rozpowszechnianie informacji zawartych na stronie, bez względu na jej cel i zastosowane środki, jest zabronione bez uprzedniej zgody KOSMOMOBILNY.

LINKI LUB LINKI

Ta strona zawiera linki lub linki do stron osób trzecich. Strony należące do tych stron trzecich nie zostały sprawdzone lub podlegają kontroli przez nas, więc COSMOBIL nie może ponosić odpowiedzialności za zawartość tych stron internetowych ani za środki przyjęte w odniesieniu do ich prywatności lub przetwarzania ich danych osobowych lub innych, które mogą zostać uzyskane.

W tym wszystkim zalecamy uważne przeczytanie warunków użytkowania, polityki prywatności, uwag prawnych i / lub podobnych tych witryn.

LINKI PARTNERSKIE AMAZON

Ta strona internetowa, zgodnie z jej przeznaczeniem, wykorzystuje linki partnerskie Amazon.

Oznacza to, że znajdziesz linki do produktów Amazon, do których możesz uzyskać bezpośredni dostęp z naszej strony internetowej, ale w twoim przypadku dokonasz zakupu w Amazon, na własnych warunkach w tym czasie.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Korzystając z prawa właściciela witryny, informujemy o tym COSMOBIL w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za:

Jakość usługi, szybkość dostępu, poprawność działania, dostępność lub ciągłość działania strony.

Istnienie wirusów, złośliwego oprogramowania, złośliwych lub szkodliwych programów w treści.

Nielegalne, niedbałe, oszukańcze użycie lub sprzeczne z niniejszą Informacją prawną.

Brak legalności, jakości, niezawodności, użyteczności i dostępności usług świadczonych przez strony trzecie i udostępnianych użytkownikom na tej stronie.

Szkód, które mogą wyniknąć z nielegalnego lub niewłaściwego korzystania z tego bloga.

POLITYKA PRYWATNOŚCI I OCHRONA DANYCH

Ta strona internetowa jest zgodna z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych, co oznacza, że ​​jako użytkownik musisz wyrazić wyraźną zgodę przed przekazaniem nam danych osobowych za pośrednictwem różnych formularzy udostępnionych w sekcjach naszej strony.

W tym celu, ze względu na przejrzystość i korzystanie z przysługującego Ci prawa, naszym obowiązkiem jest poinformowanie Cię o danych osobowych, które gromadzimy, przechowujemy i przetwarzamy oraz do jakich celów, mając w dowolnym momencie możliwość swobodnego cofnięcia Twojej zgody.

Wszystkie te informacje można znaleźć w naszym POLITYKA PRYWATNOŚCI.

POLITYKA COOKIES

Gdy informujemy Cię, gdy tylko wchodzisz na naszą stronę, ta strona korzysta z własnych plików cookie i plików cookie stron trzecich w celu zapewnienia najlepszej jakości obsługi i rozwoju naszej działalności.

W dowolnym momencie będziesz mieć możliwość skonfigurowania przeglądarki tak, aby odrzucała użycie tych plików cookie, co w każdym przypadku wpłynie na komfort użytkowania.

Aby uzyskać dostęp do pełnej informacji na temat korzystania z plików cookie na tej stronie, jej celu i odrzuceniu, możesz skonsultować się z nami POLITYKA COOKIES.

OBOWIĄZUJĄCE PRAWODAWSTWO I WŁAŚCIWA JURYSDYKCJA

Niniejsza informacja prawna podlega obowiązującym przepisom hiszpańskim.

Jeśli to konieczne, przed jakimkolwiek rodzajem kontrowersji prawnych, COSMOBIL a użytkownik, wyraźnie zrzekając się jakiejkolwiek innej jurysdykcji, podda się sądom i trybunałom miejsca zamieszkania użytkownika w celu ewentualnych kontrowersji.

W przypadku, gdy użytkownik ma miejsce zamieszkania poza Hiszpanią, COSMOBIL a użytkownik podda się, wyraźnie zrzekając się jakiejkolwiek innej jurysdykcji, sądom i trybunałom w Barcelonie (Hiszpania).

Ta strona internetowa podlega regulaminowi SINOE

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące tej informacji prawnej, możesz wysłać do nas wiadomość e-mail na adres [email chroniony].

A %d Blogueros les gusta esto: