အကြောင်းအရာ Skip

Creole စက္ကန့်

carapulcra စာရွက်

pulcracara

Chanfainita ပီရူးဟင်းချက်နည်း

Chanfainite